کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات ، علاقه ی زیادی به طراحی وب دارم.